ObrazLOHO

36
Jednostek Samorządu Terytorialnego
880

Advanced Attendees

15
Coffee Breaks
3
Killer Afterparties
Govtech
O Projekcie

GovTech by Unicorn Hub  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji, Poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB, Pilotaż „GovTech inno_LAB”.

Conference
A group of impactful people gathers for the week-long experience — which attendees have described as “a journey into the future.”
Workshops
Access to the conference and a workshop of your choice. Stick around for mind-blowing ideas from best speakers exclusively at Genesis Expo.
Coffee breaks
It's hard to learn things on an empty stomach. Breakfast, lunch, snacks and unlimited tea and coffee are all part of the ticket price.
GOVTECH
AKTUALNOŚCI

Skills
Speakers Skills
Great Experience

No conference has ever grown so large so fast. But we also pride ourselves in organising the “best marketing conference on the planet”.

Marketing
70%
Management
95%
Social Media
55%
GOVTECH
termin ostatniego zamknięcia naboru do poszczególnych rund
REKRUTACJA

Etap I
Etap I
Wstępna diagnoza i screening projektów

Etap II
Wstępna weryfikacja merytoryczna

Etap III
pogłębiona weryfikacja merytoryczna
GOVTECH
zespół

Hear 9 inspiring talks, meet the best product people in Europe, and party together after the event!

Pics
[Our Gallery]
What's On?
  • Breakfast, lunch & healthy snacks
  • Unlimited tea & coffee
  • A killer after-party, open bar included!

Ticket
[How It Works]
Your Phone - Your Ticket

You can use your smartphone as your ticket! Follow the steps below and you will not need to print or buy a ticket at the ticket window.

Fill out the registration form on our website and proceed to the next stage.

Fill out the registration form on our website and proceed to the next stage.

Fill out the registration form on our website and proceed to the next stage.

    Count Every Second Until the Event

    [wpgmza id=”1″]

    Skip to content