GovTech Celem programu jest podniesienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wdrażania innowacji i współpracy z innowatorami (firmami technologicznymi, w szczególności startupami oraz środowiskiem naukowym). Program GovTech to 4-ro miesięczny proces budowania wyspecjalizowanych kompetencji pracowników JST w obszarze zwinnego zarządzania i korzystania z nowoczesnych narzędzi służących do podniesienia atrakcyjności jednostki.
Kopia demoday govtech (42×59.4 cm)
W pierwszej rundzie GovTech Inno_Lab powered by UnicornHub, którego operatorem jest Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie, wzięło udział 8 samorządów, które już 14 czerwca 2022 przedstawią zaprojektowane dla siebie rozwiązania związane z usługami cyfrowymi. Samorządy, które podjęły wyzwanie w I rundzie GovTech Inno_Lab powered by Unicorn Hub:
Wyzwanie Gminy Komarówka polega na  stworzeniu  systemu zakresowego komunikowania przez powiadomienia SMS mieszkańców gminy w istotnych sprawach oraz interakcji z mieszkańcami poprzez zgłaszanie spraw mieszańców.
Wyzwanie Starostwa Powiatowego w Pruszkowie związane jest z z dynamicznym przyrostem ilości spraw wpływających do urzędu na przestrzeni ostatnich trzech lat, a także postępującym rozwojem technologii umożliwiających rozwój cyfrowych usług publicznych. Przygotowywane jest wdrożenie nowoczesnego narzędzia cyfrowego usprawniającego kontakt Klienta z urzędem oraz załatwiania spraw drogą elektroniczną – Wirtualnego Asystenta Starostwa Powiatowego w Pruszkowie (WASPP).
Wyzwanie Gminy Łomazy w zakresie stworzenia platformy zachęcającej inwestorów do prowadzenia działalności na terenie gminy. Wdrożona platforma wprowadzi skrócenie czasu obsługi oraz ułatwienie dostępu terenów pod inwestycję, skrócenie czasu obsługi inwestorów, zmniejszenie obciążenia pracą oraz poprawę jej jakości poprzez usystematyzowanie procesu inwestycji, obniżenie kosztów i optymalizację systemu.
Wyzwanie Gminy Chojnice  związane jest ze stworzeniem  systemu kolejkowania i powiadamiania online spraw w wydziale komunikacji, czy na bazie prawa budowlanego oraz systemu komunikacji online statusu spraw urzędowych dla mieszkańców. Rozwiązanie  poprzez wdrożenie aplikacji w wydziałach związanych z wydawaniem decyzji w oparciu o przepisy prawa budowalnego oraz w wydziale związanym z rejestracją pojazdów może przyczynić się do podniesienia jakości świadczonych usług oraz lepszej komunikacji z mieszkańcami.
Wyzwanie Gminy Stalowa Wola w zakresie rozbudowy systemu online do komunikacji z mieszkańcami polegające na wdrożeniu min.: karty miejskiej, ankietyzacji, kalendarza miejskiego, systemu zgłoszeń do urzędu,
W ramach GovTech Inno_Lab zidentyfikowano brak oprogramowania do realizacji ustawowych obowiązków innowacyjnych instytucji jakim są Centra Usług Społecznych na poziomie gmin, które powstały od stycznia 2020 r., na mocy regulacji prawnych w formie ustawy o realizowaniu usług społecznych przez Centra Usług Społecznych. Z uwagi na dostępność wszystkich usług społecznych dla wszystkich mieszkańców, oprogramowanie dziedzinowe jest niezbędne.
Wyzwanie Urzędu Miasta Ożarów związane jest z planem udoskonalenia platformy e-usług funkcjonującej pod adresem eurzad.ozarow.pl poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań oraz podnoszenie atrakcyjności portalu e-urząd dzięki rozwojowi funkcjonalności obsługi Klientów.
Wprowadzenie nowych funkcjonalności oraz poprawa intuicyjności platformy e-usług poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań służyć będzie upowszechnieniu wykorzystania cyfrowych usług publicznych przez mieszkańców Gminy Ożarów.
Wyzwanie GovTech Inno_Lab związane jest z planem budowy przestrzeni cyfrowej w celu wdrożenia rozwiązań Smart City oraz dostosowanie publicznej przestrzeni cyfrowej w Gminie Łomianki do współczesnych wyzwań w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Zapisz się na Wydarzenie!


    Nie przekażemy Twojego adresu osobom trzecim.
    Pola wymagane
    1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych: Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”, z siedzibą w Lublinie, przy ul. Gospodarczej 26, w związku z udziałem w warsztacie dotyczącym projektu GovTech Inno_Lab powered by Unicorn Hub. 2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 3. Zapoznałem/-am się z treścią,w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

    Skip to content